Ce este analiza de risc la securitate fizică

Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, ea trebuie să găsească și soluții în menținerea siguranței. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină măsurile necesare pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Definiția din lege a analizei de risc la securitatea fizică:  Activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei, ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

 

Cât e amenda

Lipsa analizei de risc la securitate fizică se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 20.000 lei. Politiștii, jandarmii, precum și primarii sau împuterniciți ai acestora sunt cei care trebuie să verifice dacă firmele respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

 

Unde e obligatorie analiza de risc la securitatea fizică

Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale și toate companiile si institutiile statului care detin bunuri sau valori, cu câteva excepții, prevăzute de lege, unde paza se face cu personal din structurile de ordine ale statului.

 

Când devine obligatorie

1 ianuarie 2016 pentru societățile înființate începând cu 17 iunie 2012

1 iulie 2017 pentru societățile înființate până la data de 16 iunie 2012

 

Cât e valabilă analiza de risc

Analiza de risc se actualizeaza odata la 3 ani și se revizuieste în termen de 2 luni de la producerea unui incident în unitate sau în cel mult 1 lună de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate.

 

Cine are dreptul să efectueze analiza de risc la securitate fizică

Analiza de risc se efectueaza de un expert autorizat, cum suntem noi. Acesta trebuie sa detina competente profesionale pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica si sa fie inscris in RNERSF – Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.